Varning för alltför starka olagliga rör!

Under den senast tiden har Svensk Solarieförening -www.solarie.com – uppmärksammat att förekomsten av allt för starka lysrör ökat. Detta är mycket oroande då dessa rör inte bara är olagliga utan även utsätter användaren för helt onödiga risker. Det kan ju tyckas bekvämt att bara behöva 5-6 minuters solning för att uppnå en önskad effekt. Detta kan dock bara uppnås genom en betydligt högre stråldos än den som är godkänd i Sverige. Svensk Solarieförening har på eget initiativ anmält ett antal solarier till Statens Strålskyddsmundighet (SSM) och bett myndigheten vidta åtgärder. Om du känner dig osäker är du mer än välkommen att kontakta Svensk Solarieförening. En indikation på att ett solarium använder sig av olagliga rör är att soltiden är kort samt att man lätt bränner sig. Tveka inte att ta kontakt om du misstänker något! Du kan vara helt anonym.